Tarieven

Consult 30 minuten             €    35,00

Consult 60 minuten             €    60,00 - strippenkaart 5 behandelingen € 250,00

Betaalwijze: contant

Alleen voor Nederlandse cliënten geldt dat er een vergoeding mogelijk is. Mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden de meeste consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Controleer echter altijd uw voorwaarden, dit om teleurstelling te voorkomen. De behandelingen vallen onder Alternatieve Geneeswijzen en hiervoor geldt geen eigen risico.

Indien u voor een afspraak bent verhinderd dient u dit minimaal 24 uur van te voren af te melden, dit mede om iemand anders de kans te geven een behandeling te kunnen ondergaan. - Dit geldt ook bij onverhoopte, plotselinge ziekte. - Alleen in bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de totale consultkosten in rekening gebracht

Er zijn ook kadobonnen verkrijgbaar!

image0.jpg

Beroepsvereniging

VBAG nummer 2100825

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen

 

 

 

5b8d2f716b51f_vbaglogo.jpg
RBCZ-logo_CMYK_payoff.jpg

Privacy & klachten

Wet op de Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht dor de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere Zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot het dossier. Ik heb een Wettelijke Geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim)

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere Zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens een intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

Klachtenregeling: 

Verkeer met onze patiënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van de VBAG, RBNG en SRBAG. Als u klachten over uw behandeling heeft, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit eerst binnen de behandeling bespreekbaar maakt. Indien u zich in uw klacht onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging TBNG.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon